Hüküm ve Koşullar

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları


PDF Olarak İndir

Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda faydalanacağınızı ve teminat dışında tutulan hususları ifade etmektedir. Lütfen dikkatle okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayınız.

İş bu belgenin de içinde bulunduğu poliçe setini teslim almanız ve 15 gün içinde itirazda bulunmamanız halinde, aşağıda belirtilen tüm hüküm ve koşulları okuyarak kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

 

Tanımlar

Acente – İşbu poliçeyi tanzim eden Işık Sigorta A.Ş. yetkili acentesi.
Asıl poliçe hamili – işbu poliçeyi satın alan şahıs.
Bankanız – ödeme kartınızı tanzim eden kuruluş.
Başlangıç tarihi – sigorta süresinin veya yenilenme durumunda yenileme süresinin başladığı tarih. (Türkiye yerel saati ile öğlen saat 12:00) 
Bitiş tarihi – sigorta süresinin bittiği tarih (Türkiye yerel saati ile öğlen saat 12:00).
Biz, tarafımız veya CPP – sigortacının acentesi sıfatı ile hareket eden CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. veya ilgili bölümlerde, sigortacının destek hizmetleri sağlayıcısı sıfatı ile hareket eden CPP Yardım ve Destek Hizmetleri A.Ş.
Coğrafi bölge – işbu poliçe ile teminat altına alınan durumlarla ilgili harcamaların yapıldığı bölge (yurtiçi/yurtdışı).
Değerli belge – tarafımıza saklanması için bildirebileceğiniz nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi değer verdiğiniz evraklara ait bilgiler
Ev –tazminat talebinde bulunmadan önce bize adresini vermiş olduğunuz ve yaşadığınız yer.
İletişim masrafları – Kayıp-Çalıntı Kart bildirimi amacıyla yaptığınız telefon görüşmesi, faks veya mektup masrafı.
İptal tarihi – poliçe hamilinin yazılı talebi veya sigortacının ilgili mevzuat veya işbu hüküm ve koşullar uyarınca cayma veya fesih hakkını kullanması neticesinde işbu poliçenin iptal edildiği tarih (Türkiye yerel saati ile öğlen saat 12:00).
Kart – kayıp veya çalıntı halinden önce veya aynı zamanda tarafımıza bildireceğiniz kredi, hesap, nakit, ATM, mağaza ve sair kartlarınız.
Kart bilgileri – 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 16. maddesinde atıfta bulunulan kart bilgileri.
Kart bilgilerinin kullanılması – kart fiziki olarak poliçe hamilinin zilyetliğinde bulunmakla beraber, kart bilgilerinin poliçe hamili dışında üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde mal/hizmet alımlarında kullanılması.
Kart kaybı – sigorta süresi içerisinde kartınızın tarafınızca kaybedilmesi veya sizden çalınması.
Kartın kullanılması – kartın kaybedilmesi veya çalınması halinde, poliçe hamili dışında üçüncü kişiler tarafından kartın fiziki varlığı kullanılmak sureti ile gerçekleştirilen mal/hizmet alımları.
Kişisel eşyalar – el çantanız, cüzdanınız, para çantanız, evrak çantanız veya kaybolma/çalınma zamanında kartlarınızın içinde bulunduğu benzeri eşyalarınız.
Kişisel bagajlar – kişisel eşyalar dışında sahip olduğunuz bavullarınız.
Ödeme kartı – işbu poliçe için ödenecek olan primin tahsil edileceği kart.
Poliçe – işbu hüküm ve koşullar ile bunlarda söz konusu olabilecek her türlü değişiklik.
Poliçe dönemi – poliçenin yürürlükte olduğu süre.
Poliçe hamili – Aynı aile poliçesinin kapsamında 5 kişiye kadar kart kullanıcıları.
Prim – dönemsel olarak tarafınız ile anlaşacağımız meblağdaki yıllık poliçe ücreti.
Sigorta süresi – işbu poliçenin priminin tahsilâtı tarihinde başlayan 1 yıllık süre. 
Sigortacı – Işık Sigorta A.Ş.
Tanzim eden kuruluş – kartınızı tanzim eden kuruluş.
Tazminat talebi – işbu poliçe kapsamındaki tazminat talebiniz.
Tazminat talep formu – tazminat durumunda poliçe hamiline iletilen, sigorta süresince tazminat talebinde bulunabilmesi için poliçe hamili tarafından doldurulup imzalanan form.
Teminat – işbu poliçe kapsamında tarafınıza sunulmakta olan menfaatler.
Yenileme tarihi – daha önce mevcut olan poliçenin bitiş tarihi ile aynı olan yeni poliçenin başlangıç tarihi (Türkiye yerel saati ile öğlen saat 12:00).
Yıl – birbirini takip eden 12 aylık her bir dönem.
Yurtdışı – Türkiye dışında ülkeler.

Kişisel detaylarınız

Temin edeceğiniz bilgiler:

• poliçeniz ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
• muaccel olan ödemeleri tahsil etmek,
• kayıp veya çalıntı kartlar ile ilgili her türlü tazminat talebinizi işleme koymak

amacıyla kullanılacaktır.

Ödeme, asıl poliçe hamilinin, ödeme kartı olduğunu bildirdiği karttan tahsil edilecektir. Ödeme kartından tahsilât yapılamazsa, ödemeleriniz, tarafımızda kayıtlı bulunan diğer kartlarınızdan tahsil edilecektir.

Kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunmanız durumunda, kartı tanzim eden kuruluşun öngöreceği kişisel bilgileriniz paylaşılarak kartınızın iptal edilmesi ve/veya yenilenmesi talep edilecektir.

Poliçe kayıtlarınızı güncelleyebilmek için kart numaraları ve kişisel bilgilerinizdeki sair değişiklikleri tarafımıza bildirmeniz (örneğin isim-soyadı değişikliği, kart bilgileri değişikliği, vs.) talep edilebilecektir.

Kişisel iletişim bilgileriniz, sizinle iletişime geçmek amacı ile onaylanmış tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. Biz ve/veya tedarikçilerimiz sizi ilgilendirebilecek ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek veya piyasa araştırma anketlerine katılmaya davet etmek amacıyla faks, posta veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirler. Eğer bu iletişimin dışında kalmayı tercih ediyorsanız, lütfen kayıt işlemleri için aradığınızda bunu bildiriniz ve fikir değiştirdiğinizde bizi tekrar arayınız.

İşbu poliçe kapsamındaki hizmetleri, yüksek kalitede hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel bilgileriniz, uluslararası alanda kabul görmüş, güvenlik sertifikaları ile destekli sistemimizde korunacaktır.

Kapsam dâhilindeki kişiler

Poliçe, asıl poliçe hamili ve (şayet aile teminatı alınmışsa) en fazla dört diğer kart sahibini kapsamaktadır. Tüm bu kişilerin aynı adreste yaşamaları ve kendilerine ilişkin bilgileri, poliçe kapsamında sigortalanmış olan diğer şahıslarla paylaşmamıza muvafakat etmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki işlemler için herhangi bir poliçe hamili ile iletişim kurulabilecek ve diğer poliçe hamilleri namına izin talep edilebilecektir.

• kartların ve değerli belgelerin poliçeye kaydedilmesi,
• kayıp/çalıntı kart bildirimi yapılması,
• kart tanzim eden kuruluşlar ile irtibata geçilmesi,
• satış/pazarlama yapılması,
• tazminat talebinin işleme koyulması

Ancak, asıl poliçe hamilinin kişisel bilgilerinin (adres, ödeme bilgileri, vs.) değiştirilmesi, poliçenin iptali ve poliçe süresinin değiştirilmesi için asıl poliçe hamilinin izni gerekmektedir.

Cayma süreleri

Ürünün ihtiyaçlarınızı karşılamadığına karar vermeniz halinde, poliçenizi, başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal edebilirsiniz. İptal işlemi için 444 1 277 numaralı İletişim Merkezi’mizi aramanız durumunda, yapmış olduğunuz ödeme tahsilâtın yapıldığı kredi kartınıza iade edilecektir. Yukarıda belirtilen süreler dışında poliçenizi iptal etmeniz halinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Şikâyetler

Poliçeniz ile ilgili bir problemi aktarmak veya herhangi bir şikâyette bulunmak istemeniz halinde, aşağıdaki adrese yazabilir veya 444 1 277 numaralı telefonu arayabilirsiniz:

Müşteri Hizmetleri Merkezi
CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 
Değirmen Sokak. Nida Kule Plaza
Kat:13 Kozyatağı 34742
Kadıköy İSTANBUL

İletişim Merkezimiz, başvurunuzu tarafımıza ulaşmasını takiben en geç beş işgünü içerisinde çözümlemek için azami gayreti gösterecektir. Bu süre içinde çözümlenememesi durumunda, tarafınıza yazılı bilgi gönderilecektir.

 

Tazminat talepleri

Tazminat talebinde bulunmak için, CPP İletişim Merkezini 7 gün 24 saat 444 1 277 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Aramanızı takiben doldurup geri göndermeniz için size bir tazminat talep formu ulaştırılacaktır. Tazminat talebinizi, kartın kaybedildiği/çalındığı tarihten itibaren en çok bir yıl içerisinde iletmeniz gerekmektedir. Tazminat talep formunun ekinde asıl makbuzlar da dâhil olmak üzere (bunların kopya olmaması gerekmektedir) talep edilen tüm belgeleri ulaştırmayı unutmayınız. Tüm belgeler tamamlanana kadar tazminat talebinizin değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Belgelerin tamamlanmasını ve tarafımıza ulaşmasını takiben azami 15 gün içerisinde tazminat talepleriniz sonuçlandırılmaktadır.

 

 

Görüşmelerin kaydedilmesi

Çağrı Merkezimiz ile yapacağınız tüm telefon görüşmeleri hizmet kalitemizi yükseltmek, alınan talimatların kaydını tutabilmek, ilgili mevzuata uymak ve personel eğitiminde kullanılmak üzere kaydedilecektir.

Poliçeniz

Lütfen bu poliçeyi dikkatle okuyunuz.

İşbu poliçe, sigorta süresi boyunca, sigortacının, ödeyeceğiniz prim karşılığında size sağlayacağı teminatı, teminata ilişkin koşulları, sorumluluk sınırlarını ve teminat dışı halleri belirlemektedir.

Kart Koruma Planı ile ilgili hizmetler, CPP tarafından temin edilmektedir. Sigortanız ile ilgili olarak ödenen tüm primler, CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından tahsil edildiği anda sigortacıya ödenmiş kabul edilecektir.

Teminat Kapsamı

İşbu poliçe, aşağıdaki sorumlulukları teminat altına almaktadır:

• 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun uyarınca müşterinin sorumluluğunda olan ve kayıp/çalıntı bildiriminden önceki 24 saatlik dönem için 150 TL olarak belirlenmiş meblağ da dâhil olmak üzere, bize kaydettirmiş olduğunuz tüm kartlarınız için toplamda 5.000 TL’ye kadar olan sorumluluklarınız.

A: Teminat ve menfaatler

A1: Kartın kaybedilmesi/çalınması halinde

1- Kartınızı tanzim eden kuruluşa kartın yetkisiz kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğrudan yapmanız gereken tüm ödemeler (faiz de dâhil olmak üzere) tarafımızca ödenecektir.

2- Kartınızın yenilenmesi için ödemeniz gereken meblağ (acil yenileme hariç) tarafımızca ödenecektir.

3- Kayıp/çalıntı bildiriminde bulunmanız durumunda, kartınızı tanzim eden kuruluş ile bağlantıya geçilecek ve sizin adınıza kartınızın iptal edilmesi ve/veya yenilenmesi talep edilecektir. Şayet kartı tanzim eden kuruluş, bu konuda bize verdiğiniz yetkiye rağmen bunu kabul etmez ise, konu ile ilgili derhal tarafınıza geri bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda bildirimi kabul etmeyen kuruluşa karşı olan sorumluluğunuz teminatımız altına alınamayacaktır.

4- Kayıp/çalıntı kartın, tanzim eden doğru kuruluşa bildirilmesini sağlamak için, kişisel bilgileriniz düzenli olarak güncellenecektir.

• Kayıp veya çalıntı kart bildiriminde bulunmanızdan önceki döneme dair tazminat taleplerinizin 5.000 TL’nı aşan kısmı tarafımızca karşılanmayacaktır.

 

A2: Kişisel eşyalar

Evinizin dışındayken kartınızla aynı anda çalınan cüzdan veya çanta gibi kartlarınızı taşımak için kullandığınız ve kayıp-çalıntı gerçekleştiği anda kartlarınızı içinde taşıdığınız kişisel eşyalarınızın yenilenmesi için tarafımızca 500 TL’ye kadar ödeme yapılacaktır.

Kayıp veya çalıntı halini derhal yerel emniyet güçlerine bildirmeli ve bildirimi belgeleyen yetkili mevkilerce düzenlenmiş yazılı bir tutanak temin etmelisiniz. (Eğer bu tutanak olası yabancı dil sorunu veya yerel emniyet güçlerinin isteksizliği gibi nedenlerle sağlanamıyorsa, durumunuzu ilgililere rapor ettiğinizi ancak ilgili kurum tarafından tutanağın tarafınıza verilmediğini yazılı ve imzalı ifadeniz ile belirtmeniz gerekmektedir)

Çalınma vakasının evinizde gerçekleşmesi durumunda bu tazminat maddesinden yararlanılamamaktadır.

• Bu tazminat kapsamında, her poliçe sahibi için yılda en fazla bir adet tazminat talebi karşılanacaktır.

• Her tazminat talebinin ilk 50 TL’si teminat dışında kalmakta olup, tarafınızca ödenecektir.

• Yenilenen kişisel eşyalarınızla ilgili olarak satın alma belgelerinin aslını temin etmeniz gerekmektedir (örneğin, yenilenen cüzdanınız ile ilgili faturanın aslı).

A3: Kayıp-çalıntı nakit teminatı

Kartınızla aynı zamanda kaybolan veya çalınan nakit paranızın nominal değeri, tarafımızca ödenecektir.

• Bu bölüm kapsamındaki tüm tazminat talepleri için tarafımızca bir poliçe dönemi içinde 200 TL’den fazla ödeme yapılmayacaktır.

• Aşağıdaki koşullar yerine getirilmediği takdirde tarafımızca ödeme yapılmayacaktır:

(a)  Kayıp/çalıntı halini derhal yerel emniyet güçlerine bildirmeniz ve
(b) Emniyet güçlerinden, durumun bildirildiğine dair usulünce tanzim edilmiş bir yazılı bir tutanak elde etmeniz (Eğer bu tutanak olası yabancı dil sorunu veya yerel emniyet güçlerinin isteksizliği gibi nedenlerle sağlanamıyorsa, durumunuzu ilgililere rapor ettiğinizi ancak ilgili kurum tarafından tutanağın tarafınıza verilmediğini yazılı ve imzalı ifadeniz ile belirtmeniz gerekmektedir)
• Kayıp/çalıntı halinden hemen önce üzerinizde bulunan nakit paranın mevcudiyetini kanıtlayan belgelerin asıllarını temin etmeniz gerekmektedir. (Örneğin; banka dekontu, döviz bürosu dekontu, ATM fişi gibi)

A4: Kimlik kartları, pasaport ve sürücü ehliyeti

Şayet kimlik kartınız, pasaportunuz veya sürücü ehliyetiniz kartlarınızla birlikte kaybolur veya çalınırsa, tarafımızca:

1- acil yenileme işlemleri yapabilmeniz için yardımcı olunacaktır ve

2- yapılan yenileme işlemleri için ödemek zorunda kaldığınız yenileme masrafları tarafınıza geri ödenecektir.

• Kimlik kartları, pasaport ve sürücü ehliyetine ilişkin kayıp/çalıntı bildirimi tarafımıza kayıp/çalıntı kart bildirimi ile aynı anda ulaştırılmazsa, tarafımızca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

• Bu bölümdeki tüm tazminat talepleri için tarafımızca her poliçe dönemi için her bir poliçe hamili için 500 TL’nin üzerinde ödeme yapılmayacaktır.

• Tazminat talebinizi desteklemek için kanıtlayıcı belgelerin asıllarını sunmanız gerekmektedir. (Örneğin; pasaport harç bedeli, vs.)

 

A5: Kayıp anahtarlar

Tarafımızca, anahtarlarınızı bulan şahsın bizimle irtibata geçmesini sağlamak amacıyla her poliçe için üç adet kişiselleştirilmiş anahtarlık etiketi temin edilecektir. Anahtarlarınız kaybolması veya çalınması durumunda:

1- bulan şahsın, anahtarları size/bize ulaştırmak için yapabileceği telefon ve posta masrafları ödenecektir;

2- anahtarların tarafınıza ulaşması için gerekli organizasyon yapılacak ve organizasyonun bedeli tarafımızdan karşılanacaktır.

A6: Kişisel bagajlar

Kişisel bagajlarınız çalınır veya kaybolursa, tarafımızca:

1- Bulan şahsın, kişisel bagajlarınızı size/bize ulaştırmak için yapabileceği telefon ve posta masrafları ödenecektir;

2- Bagajlarınızın bulunduğu lokasyon tarafınıza bildirilecektir;

3- Bagajlarınızın size ulaştırılması için gereken tüm masraflar belirlenmiş limit çerçevesinde ödenecektir.

• Teminat kapsamından yararlanabilmeniz için kişisel bagajlarınızın poliçenizle birlikte tarafınıza ulaştırılan kimlik etiketleri ile işaretli olması gerekmektedir. Bu bagaj/ların veya içindeki eşyalara olmuş veya olabilecek zarar tarafımızca tazmin edilmemektedir.

• Bulunan bagajlarınızı size ulaştırılış yöntemi ile ilgili olarak önceden bilgilendirme yapmanız ve tarafımızdan onay almanız gerekmektedir.

• Bu bölümdeki tüm tazminat talepleri için tarafımızca her poliçe dönemi için toplam en fazla 200 TL ödeme yapılacaktır.

• Bagajlarınızın size ulaşması için yapmış olduğunuz masrafları kanıtlayan tüm belgelerin (örneğin makbuzlar) aslını ibraz etmeniz gerekmektedir.

A7: Acil durum nakit avansı

B1’de belirtilen koşullara tabi olarak, aşağıdaki hallerde, temel yaşamsal ihtiyaçlarınız ile ilgili tazminat talebiniz için tarafınıza 1.000 TL’ye kadar nakit avans verilmesi, anlaşmalı kuruluşlarımızca organize edilecektir. Nakit avansın kullanılabilmesi için:

1- Paranızın tamamı veya bir kısmı, kartınızla aynı anda kaybolmuş veya çalınmış olmalıdır; ve

2- Başka şekilde kredi veya parasal kaynak elde etmenizin herhangi bir yolu bulunmamalıdır.

• Kartlarınızın kayıp/çalıntı bildiriminizi takiben 24 saat içerisinde acil nakit avans talep etmeniz gerekmektedir.

• Nakit avans için anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından talep edilecek belgeleri imzalamanız ve nakit avans işlemi için belirlenmiş olan tüm koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Nakit avansın geçici olarak bulunduğunuz yerde teslimatı anlaşmalı kuruluşlarımızca organize edilecektir.

A8: Acil otel faturalarının ödenmesi için avans

B1’de belirtilen koşullara tabi olarak, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde, her bir tazminat talebi için 2.000 TL’ ye kadar olan otel faturalarınızın ödenmesi, anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından avans olarak organize edilecektir:

1- Kartınızı yurtiçi veya yurtdışında kaybetmeniz/çaldırmanız ve tarafımıza bildirimde bulunmanız halinde ve

2- Otel faturanızı ödemenizin başka herhangi bir yolu mevcut değilse.

• Kayıp/çalıntı kart bildirimi için aramanızı takip eden 48 saat içinde, otel faturanızın ödenmesi talebinde bulunmanız gerekmektedir.

• Otel faturanızın ödenmesi için anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından talep edilecek belgeleri imzalamanız ve anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından belirlenmiş olan diğer koşulların tamamını yerine getirmeniz gerekmektedir.

• Otel faturasının otele ödenmesi, anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından organize edilecektir.

A9: Seyahat biletlerinin yenilenmesi

B1’de belirtilen koşullara tabi olarak, evinize en yakın noktaya ulaşabilmeniz için gerekli olan seyahat biletleri için tarafınıza 2.000 TL’ye kadar nakit avans verilmesi, anlaşmalı kuruluşlarımızca organize edilecektir. Bunun gerçekleşebilmesi, aşağıdaki hallerde mümkün olacaktır:

1- Seyahat biletleriniz kartınız ile aynı anda, yurtiçi veya yurtdışında kaybolmuş veya çalınmış olmalıdır.

2- Kart kayıp/çalıntı bildirimizi takiben 48 saat içinde seyahat biletlerinizin yenilenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

 

A10: İletişim masrafları

Bize, yerel emniyet güçlerine ve diğer bir sigortacıya kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunduğunuzda ödemeniz gereken bütün iletişim masrafları tarafımızca tazmin edilecektir.

• Bu bölüm kapsamındaki tüm tazminat talepleriniz için her poliçe dönemi için azami 100 TL ödeme yapılacaktır.

• Tazminat talebinizi desteklemek için gerekli belgelerin asıllarını sunmanız gerekmektedir. (örneğin telefon faturaları veya diğer makbuzlar)

A11: Acil tıbbı yardım hizmeti

Tıbbi bilgi, danışmanlık ve yönlendirme desteği

Karşılaştığınız acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak müşteri ilişkileri servisimizi aradığınızda anlaşmalı kuruluşlarımızın medikal ekibi tarafından tarafınıza bilgi sağlanacaktır. Ayrıca talebiniz doğrultusunda doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları hakkında bilgi de temin edilecektir.

Bu kapsamda, karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması sadece gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulacaktır; teşhis konulması ve tedavi/ilaç önerilmesi mümkün değildir. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, anlaşmalı kuruluşlarımızın medikal ekibi tarafından gerekli organizasyon yapılacaktır.

Bu kapsamdaki menfaatlerden faydalanmak için, anlaşmalı kuruluşlarımızın tüm kurallarına ve yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.

Ambulans ile nakil

Ani hastalık veya yaralanma durumunda, anlaşmalı kuruluşlarımız ambulans ile (kara veya hava ambulansı) uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakliniz için gerekli organizasyonları yapacak ve bu hizmetin bedeli tarafımızdan karşılanacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğerine nakil işlemi, sadece hastanın bulunduğu tıbbi merkezde tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip olmaması durumunda sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenlemiş olduğu durumu onaylayan tıbbi raporun bulunması gerekir.

Ayrıca anlaşmalı kuruluşlarımızın medikal ekibinin ve tedavi eden doktorun gerekli görmesi durumunda, hastanın taburcu oluşunu takiben evine kara ambulansı ile nakli sağlanacaktır.

Bu kapsamdaki menfaatlerden faydalanmak için, anlaşmalı kuruluşlarımızın tüm kurallarına ve yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.

  • Ambulans ile nakil sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
  • Hava Ambulansı sadece organizasyon olarak verilecektir. Ücreti karşılanmaz.

 

A12: Araç Yardım Hizmeti

Yetkili Servise Çekme

Kaza, arıza, yanma veya anahtar kaybı/çalınması sonucu kullandığınız ruhsat sahibi olduğunuz aracınızın hareketsiz kalması durumunda, anlaşmalı kuruluşlarımız, aracın aynı il sınırları içerisinde en yakın yetkili servise çekilmesini sağlayacaktır. (İstanbul içinde Asya ve Avrupa kıtaları iki ayrı il olarak değerlendirilir). Olayın meydana geldiği ilin sınırları dâhilinde yetkili servis olmaması durumunda, aracın en yakın ildeki yetkili servise çekilmesi için gerekli işlemler anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından yapılacak ve hizmet bedeli, anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından karşılanacaktır. Aile planı sahibi iseniz diğer poliçe hamilleri adına kayıtlı araçlar için de aynı teminat verilmektedir.

Bu kapsamdaki menfaatlerden faydalanmak için, anlaşmalı kuruluşlarımızın tüm kurallarına ve yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.

  • 10 yaşın üzerinde araçlar arıza kapsamında çekilememektedir. Sadece kaza durumunda 10 yaş üstü araçlarda çekilebilir.
  • Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, yükün boşaltılması sorumluluğu araç sahibine aittir.  Araç ancak yükü boşaltıldıktan sonra çekilebilecektir.
  • Poliçe sahibinin ruhsat sahibi olduğu araç sayısı birden fazla ise sadece bir aracına hizmet verilecektir
  • Ticari ve profesyonel anlamda yolcu ve/veya mal taşınması ve/veya kiralanması amacı ile kullanılan, dört tekerlekten fazla ve ağırlığı 3500 kg veya üzerinde olan araçlara çekici hizmeti sağlanamamaktadır.

 

A13: Çilingir hizmeti

İkamet ettiğiniz evinizin anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde kilit sisteminde hasar oluşması gibi durumlarda, evinize girmenizi sağlamak için çilingir hizmeti temin edilecektir. Bu işlemle ilgili olarak ödemeniz gereken hizmet bedeli anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından karşılanacaktır. Ek anahtar yapılması ve kilit değişimi gibi ek masraflar poliçe kapsamı dışındadır. Tapunun veya kira sözleşmesinin aile fertlerinden birisinin üzerine olması durumunda sadece aile poliçesi kapsamında çilingir hizmeti verilebilmektedir.

Bu kapsamdaki menfaatlerden faydalanmak için, anlaşmalı kuruluşlarımızın tüm kurallarına ve yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.

A14: Temassız Kartlar

Eğer kullanmakta olduğunuz temassız kartınızdan tarafımıza kayıp-çalıntı bildirimi yaptıktan sonra devam eden bilginiz dışında temassız işlemler varsa, kartınızı tanzim eden kuruluşa kartın yetkisiz kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğrudan yapmanız gereken tüm ödemeler (faiz de dâhil olmak üzere) tarafımızca ödenecektir.

İşbu teminat, aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz durumunda geçerlidir.

1-Temassız kartınızı kaybettiğinizi veya çaldırdığınızı fark ettiğiniz andan itibaren 24 saat içinde bize kayıp-çalıntı durumunu bildirmiş olmanız gerekmektedir.

2-Temassız kart başına her poliçe döneminde en fazla 150 TL ödeme yapılabilmektedir.

3-Kartınızı tanzim eden kuruluştan ödemekle sorumlu olduğunuz tutarı belirten ve hangi sebeble bu tutarı ödemekle yükümlü olduğunuzu belirten yazılı bilgi almanız ve tarafımıza ibraz etmeniz gerekmektedir.

A15: Mobil Yakın Alan İletişimi Uyumlu Kartlar

Eğer yakın alan iletişimi uyumlu mobil cihazlarınıza tanımlı banka kartları kullanıyor iseniz, mobil cihazlarınızın kayıp veya çalınması sonrası kartınızı tanzim eden kuruluşa kartın yetkisiz kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğrudan yapmanız gereken tüm ödemeler (faiz de dâhil olmak üzere) en çok 1.000 TL’ye kadar tarafınıza ödenecektir.

 

A16: Gasp, Kapkaç Teminatı

Poliçe dönemi içerisinde gasp ve kapkaç olayları nedeni ile meydana gelebilecek aşağıdaki zararlar ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (yerel emniyet güçlerinden alınacak tutanak ve darp gerçekleştiğine dair doktor raporu ile) ispatlanması koşulu ile teminat altındadır.

  • Cep telefonunuzun çalınması veya hasarlanması sonrası tamir veya yenileme masrafları veya telefonun çalınması sonrası yetkisiz kişiler tarafından hattınızın kullanılması nedeni ile ortaya çıkan iletişim faturası toplamda en çok 500 TL’ye kadar karşılanacaktır.
  • Olay sırasında üzerinizde bulunabilecek altın, gümüş ve saat gibi değerli ziynet eşyalarının çalınması nedeni ile kaybınız toplamda en çok 500’TL’ye kadar karşılanacaktır.
  • Bu teminat kapsamında güvenceye alınan konularda, taraf olduğunuz hukuksal uyuşmazlıkların çözümü için ihtiyaç hissedebileceğiniz hukuksal danışmanlık/avukat vekâlet ücreti ve dava masrafları gibi giderler toplamda en çok 2.000 TL’e kadar karşılanacaktır.
  • İkamet ettiğiniz evinize ait anahtarların da kayıp ya da çalınması durumunda anahtarların yenilerinin yapılması veya gerekli görmeniz durumunda ilgili kilidin yenilenmesi sırasında ortaya çıkacak masraflar 100 TL’ye kadar tazmin edilecektir.

 

B: Özel koşullar, teminat dışı haller ve sair hususlar

B1: Özel koşullar

İşbu poliçe kapsamındaki teminatlar, aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz durumunda geçerlidir.

1- Poliçenizde ifade edilen, sigortacı ve Kart Koruma Planı tarafından sunulan hâlihazırda belirtilmiş ve ileride eklenebilecek olan tüm koşul ve şartlara uymanız gerekmektedir.

2- Poliçe kapsamında verilecek teminatınız için tam ve eksiksiz bilgi temin etmeniz gerekmektedir.

 

3- Kartınızın kaybolduğunu ve/veya çalındığını fark ettiğiniz andan itibaren azami 24 saat içerisinde CPP İletişim Merkezi’nin 444 1 277 numaralı telefonuna bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

4- Tazminat talebinde bulunacak zararın oluşmasını engellemek ve zararı asgari düzeyde tutmak için elinizden gelen her türlü makul çabayı göstermeniz gerekmektedir.

5- Kayıp ve/veya çalınma olayını derhal yerel güvenlik güçlerine bildirmeniz ve güvenlik güçlerinden, durumun bildirildiğine dair usulünce tanzim edilmiş yazılı bir tutanak temin etmeniz gerekmektedir. (Eğer bu tutanak olası yabancı dil sorunu veya yerel emniyet güçlerinin isteksizliği gibi nedenlerle sağlanamıyorsa, durumunuzu ilgililere rapor ettiğinizi ancak ilgili kurum tarafından tutanağın tarafınıza verilmediğini yazılı ve imzalı ifadeniz ile belirtmeniz gerekmektedir)

6- İşbu poliçe kapsamında tazmini talep edilen masraflara ilişkin destekleyici tüm belgelerin (makbuz, belge, tutanak, vs.) asıllarını temin etmeniz gerekmektedir. Belgelerin kopyaları kabul edilmeyecektir.

7- Poliçe hamili olabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız ve Türkiye’de yaşamanız gerekmektedir.

8- İşbu poliçeye ait primler ödenmediği müddetçe tazminat talebinde bulunmanız mümkün değildir.

9- İşbu poliçe kapsamındaki menfaatlerden yararlanabilmek için, tarafımızca ve/veya anlaşmalı kuruluşlarımızca gerekli belgeleri imzalamanız ve gerekli sair tüm işlemleri yerine getirmeniz gerekmektedir. İşbu poliçenin A7, A8 ve A9 bölümleri kapsamında acil nakit avansı, yolculuk biletlerinin yenilenmesi ve/veya otel faturalarının ödenmesi menfaatlerinden yararlanmanız halinde, bu meblağların, bildirilecek olan faiz, masraf ve sair koşullara tabi olarak anlaşmalı kuruluşlarımıza 15 gün içinde geri ödemeniz istenecektir.

10- Bu poliçe, teminat altına aldığı kapsamla ilgili olarak belirlenen limite kadar gerçekleşen tazminat taleplerini karşılar. Teminat limiti üzerinde bulunan tazminat taleplerinde bu poliçe kapsamında belirlenmiş teminat limitinden fazla ödeme yapılamaz.

11- Kart poliçe hamilinin zilyetliğinde iken kart bilgilerinin kullanılması halinde teminat, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bildirimden önceki 24 saat için 150 TL ile sınırlı olacaktır. Kart bilgilerinin kullanılması halinde, işbu poliçe kapsamındaki sair teminatlardan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

 

B2: Teminat dışı haller

1- İşbu poliçe, kart tanzim eden kuruluşa karşı olan yükümlülüklerinizi aşağıdaki hallerde teminat altına almamaktadır:

• Kartınızı, kartı tanzim eden kuruluşun onaylamadığı bir şekilde kullanmanız veya kullanılmasına izin vermeniz halinde veya

• Sizin dışınızda, sizinle aynı evde yaşayan bir şahsın veya herhangi bir yakınınızın, kartınızı izniniz olmadan kullanması halinde.

2- İşbu poliçenin A7, A8 ve A9 bölümlerindeki menfaatlerin tarafınıza sağlanması için gerekli tüm çaba gösterilecektir. Ancak, kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle bazı ülkelerde veya uzak coğrafi konumlardaki yerlerde, organizasyonun yapılmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusunda, tarafımız, anlaşmalı kuruluşlarımız veya sigortacı sorumlu tutulamaz.

B3: Poliçenin süresi ve primler

1- İşbu poliçe, başlangıç tarihinden yenileme tarihine kadar geçecek olan sürede, ödenen prim karşılığında devam edecek bir teminat sağlamaktadır. Daha öncesinde bizimle bağlantıya geçerek yenilemek istemediğinizi belirtmediğiniz sürece, yenileme tarihinde poliçeniz otomatik olarak yenilenecektir.

2- Primin ekonomik koşullara göre dönemsel olarak değişmesi mümkündür. Ancak işbu poliçe ile ilgili primler, bir sonraki yenileme tarihine kadar değişmeyecektir.

3- Sigorta priminin tamamının, akit yapılır yapılmaz ödenmesi gerekir. Prim ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

 

B4. İşbu poliçenin iptali

1- Sigorta ettiren, sigorta primini ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar Kanunu’nun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehile ve fesih ihbarına gerek kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur.

2- Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim günesası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

3- Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin herhangi bir zamanda vuku bulması halinde, poliçeniz tarafımızca iptal edilecektir:

(a) tarafımıza yanlış veya eksik bilgi vermeniz; veya

(b) herhangi bir şahsın, sigortacıyı aldatmak suretiyle para elde etmesine yardım etmeyi kabul etmeniz; veya

(c) işbu poliçenin koşul ve şartlarına uymamanız veya bize ya da sigortacıya açık ve dürüst davranmamanız.

CPP ve sigortacı, tarafınızın hasar ve ürün kullanım bilgilerini dikkate alarak süresi dolan poliçeyi yenilememe hakkına sahiptir.

B5: Diğer sigortalar

İşbu poliçe kapsamındaki menfaatlerin herhangi birini kapsayan başka bir sigorta mevcut ise, tazminat talebinde bulunurken bunu bize bildirmeniz gerekmektedir. Diğer sigortalar tarafından teminat altına alınmış olan tazminat talepleri karşılandığı takdirde, tarafımızca başkaca bir ödeme yapılmayacaktır

B6: Aldatıcı tazminat talepleri

Herhangi bir şekilde aldatıcı bir tazminat talebinde bulunmanız halinde, talebiniz reddedilecektir. Şayet tarafımızca tazminat ödemesi yapılır ve sonrasında tazminat talebinizin aldatıcı olduğu tespit edilirse, ödenen tazminatın maddi karşılığının geri alınması için gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

B7: Herhangi bir hükmün uygulanmaması

Bizim tarafımızdan ya da sigortacı tarafından işbu poliçede yer alan herhangi bir koşulun veya şartın uygulanmaması, gelecekte o koşul veya şartın uygulanmasını engellenmeyecektir.

B8: Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemeler

İşbu poliçe, Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Tarafımız, sigortacı ve tarafınızca, tüm uyuşmazlıkların münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenmesi hususunda anlaşılmıştır.
Kullanıcı Görüşleri